توجه برای عدم بروز خطا موقع بروزرسانی نسخه جدید حتما نسخه قدیمی را پاک کرده و سپس اقدام به نصب نسخه جدید کنید
نگران فعالسازی خود نباشید به صورت اتوماتیک نسخه جدید براساس همان پرداخت قبلی شما فعال خواهد شد