نمونه سوال دوره ضمن خدمت آشنایی با امور بیمه و قوانین ان با کد 99505920 (24 ساعت)


توجه کنید که این صفحه به صورت مداوم به روز خواهد شد
تا آخرین آزمون با شما هستیم
در صورت هرگونه انتقاد حتما به ما اطلاع دهید(با درج شماره تماس)

                      نمونه سوال برای آزمون نهایی                
                                                          
.
.

                      نمونه سوال برای آزمون سوم                 
                                                          
.
نمونه سوال سری4.  (آزمون 21مرداد) 70سوال
نمونه سوال سری3 (آزمون 21مرداد)
نمونه سوال سری1
          نمونه سوال برای آزمون دوم            
نکات مبهم:

خطرات اصلی شامل فرانشیز نیستند
خطرات تبعی(اضافی) شامل فرانشیز هستند


اسکله های نفتی جزو بیمه تمام خطر نصب هستند پیمانکاری اشتباه است

زلزله از ریسک های فاجعه آمیز است
از دسته ریسک های بیمه ناپذیر تلقی میشدند(چه زمانی ؟ در زمان قدیم نه الان!!)
ولی امروزه این دسته ریسکها نیز به ریسک بیمه پذیر تبدیل شد ه اند .
پس زلزله از دسته ریسک های فاجعه امیز و بیمه پذیر است
نمونه سوال سری7
نمونه سوال سری 6 از آزمون امروز(14 تیر)
نمونه سوال سری 5  (14 تیر)
نمونه سوال سری 4 از آزمون امروز(14 تیر)
نمونه سوال سری 3 از آزمون امروز(14 تیر)
نمونه سوال سری2 (14 تیر)
نمونه سوال سری 1 (10 تیر)


نکات آزمون اول:
1)روز بیمه 13 آذر می باشد ولی بر اساس جزوه 15آبان مطرح شده(!!) در سوالات25 آّبان وجود داره که با اینکه اشتباهه ولی گزینه درست اون رو گرفتن تو سامانه

2) عقدی که تاثیر آن به حسب انشا وابسته به امر دیگری باشد عقد معلق است
عقدی که تاثیر آن به حسب انشا موقوف به امر دیگری نیست عقد منجز است

3)بالغ: 18 سال  تمام
عاقل : مجنون نباشد
رشید: قوه تمیز داشته باشد

4)بیمه گر می تواند فقط شخصیت حقوقی باشد
ولی بیمه گزار هم حقیقی هم حقوقی

          نمونه سوال برای آزمون اول            
.

                       محتوی  دوره                          
دانلود محتوی آزمون اول

دانلود محتوی آزمون دوم

دانلود محتوی آزمون سوم


توجه : در روز آزمون برای ورود به آزمون در سامانه ی رایادرس کلمه عبور تهیه شده الزامی می باشد .

(دانلود راهنمای درج و تایید کلمه ی عبور)